Tonynguyentrader

Chiến lược giao dịch Gold Ngay bây giờ

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD SELL@ 1736.00
TP @ 1726.00
SL @ 1746.00

Ngay lập tức
#Gold #Xauusd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.