tradeviet123

Mua sau khi giảm

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Nhận định vàng tuần mới
Kết hợp Trendline khung D1 + Điểm phản ứng + Fino
=>> Vàng khả năng đầu tuần sẽ tiếp tục giảm thêm 1 nhịp về vùng phản ứng từ 1802-1805 để lên lại, vùng giá này sẽ mua và đợi lên lại 1827 1832
Sau đó sẽ tiếp tục đổ về lại vùng 177x
Trước hết cứ tinh thần canh Mua lên, Sau đó có giá thì xả hàng trước tin lãi suất là được

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.