quangvinh1505

Plan GOLD - Long-Term ( Dài hạn)

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trên khung Daily ( D1) theo nhận định thì có view Vàng giảm về Vùng 1800. Cùng chờ xem vài tuần tới giá vàng có về vùng này không nhé?
Để mà chi tiết hơn thì khi nào có tín hiệu rõ rệt mình sẽ báo sau
Eng :
On the Daily (D1) frame, according to the opinion, there is a view that Gold has dropped to the 1800 zone. Let's wait and see if the gold price will return to this zone in the next few weeks?
For more details, when there is a clear signal, I will notify you later

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.