tradafx

Vàng di chuyển trong kênh giá tăng và chờ cơ hội tiếp tục mua

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng giá.
Giá di chuyển đều trong kênh tăng giá.
Đợi giá hồi về đường xu hướng tăng hoặc vùng giá 1840 xuất hiện các mẫu hình nến tăng giá thì có thể tiếp tục vào lệnh mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1900.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.