Atptrading271

Chiên lược cho Gold 12/07/2019

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mua tại vùng hỗ trợ 1390-1385 . Mục tiêu chốt lời vùng kháng cự 1436 - 1440.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.