OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại, vùng hỗ trợ 1750 đang giữ chân vàng khá tốt, nó đang có các phản ứng tăng giá tại vùng này.
Mọi người có thể buy ngắn đối với vàng, nếu momen tăng mạnh thì có thể giữ tp lên vùng 1780.
Đây là vùng buy vàng với sl khá nhỏ, nên hợp lý để vào lệnh buy.

Chiến lược tham khảo
buy vàng 1750, sl 1745, tp 1761, 1780

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.