OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hiện tại vẫn đang di chuyển trong mô hình Inside bar với biên 1782 - 1813. Có thể coi giá đang tích lũy trước khi định hình xu hướng mới. Tạm thời Vùng giá 1810 - 1813 vẫn là vùng cản tạo áp lực giảm lên Vàng