OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hiện tại vẫn đang di chuyển trong mô hình Inside bar với biên 1782 - 1813. Có thể coi giá đang tích lũy trước khi định hình xu hướng mới. Tạm thời Vùng giá 1810 - 1813 vẫn là vùng cản tạo áp lực giảm lên Vàng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.