SharkFollow

XAU - Hoàn thiện mô hình Bearish Crap,

Giá xuống
SharkFollow Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đủ nắng hoa sẽ nở... - Hoàn thiện mô hình Bearish Crap,
--> Sell
Bình luận:
SL: 1945.
Tp1: 1919
TP2: 1908
TP3: 1905
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
chốt lời tại 1905.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.