NBL_Miu

Cậu vàng đã trở lại

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã tăng sau khi Trung Quốc thể hiện sự lo ngại rằng việc luận tội tổng thống Trump có thể cản trở việc thực hiện thỏa thuận thương mại. Đây là lý do thúc đẩy cho giá vàng tăng lại
View hôm nay: Chờ mua 1470.90 đặt TP 1476, SL 1467.50
Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân các nhà đầu tư cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.