GKFXPrimeVN

XAUUSD - 05/09/2018

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1196,50

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1196,50 với mục tiêu 1189,50 & 1187,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1196,50, có thể tới 1201,00 & 1204,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.