WyckoffianVN

GOLD - Đành phải nhìn thôi

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sau khi tăng rất mạnh mẽ trong mấy ngày qua đã có 1 nhịp giảm mạnh và đẩy xu hướng vào giai đoạn sideway. Hiện tại theo mô hình Phân phối của Wyckoff, mình kỳ vọng giá sẽ thực hiện Upthrust Action false break vùng 1412 và giảm thẳng về kênh dưới. Sell limit 1414 là lệnh chờ, SL 50 pip, 50% khối lượng tiêu chuẩn. Nếu thực sự false break thể hiện qua việc giá quay trở lại trading range ngay lập tức thì mình sẽ vào thêm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.