KeyLevel_MA

Vàng đã backtest lại vùng 2040 và thất bại!

Giá xuống
KeyLevel_MA Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã backtest lại vùng giá dưới 2040 và đã thất bại 3 lần liên tiếp, cho thấy vàng tiếp tục di chuyển xuống dưới và sẽ kiểm tra lại mức 2000 hoặc vùng 1980.
Bình luận:
Giá vàng đã vượt ra ngoài trendline bên dưới! Chuẩn bị kích hoạt lệnh sell stop
Bình luận:
Các bạn vẫn ổn chứ?!
Bình luận:
Kiên nhẫn luôn là chìa khóa
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã chạm TP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.