kieuthinh472

Setup Sell Gold 8/5/2023

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xây dựng niềm tin trong phương pháp giao dịch . Làm chủ và hiểu rõ các công cụ bạn đang sử dụng để thực hiện giao dịch 1 cách quyết đoán . Đúng sai do Market quyết định , nhiệm vụ của bạn là quản lý rủi ro trong bất kỳ lệnh giao dịch !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.