WyckoffianVietnam

GOLD - tới lúc rút ra khỏi thị trường để quan sát rồi

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Việc giá đi ngang sát kênh dưới cho thấy dấu hiệu của cả việc tích lũy lẫn tái phân phối. Mặc dù cơ hội của Bò lớn hơn, nhưng chúng ta không nên giả định 1 kịch bản nào đó theo tưởng tượng. Hãy chờ cơ hội rõ ràng xuất hiện khi 1 phe khẳng định vị thế của mình. Mua theo kẻ chiến thắng và rời khỏi khi chiến trường đang cao trào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.