StockXVN

Gold 14/10: Buy vàng target 1830

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sau khi phá qua hộp và vùng 1790 đã quay lại điều chỉnh tạo cơ hội cho ae vào buy. Mục tiêu sắp tới sẽ là 1830 để hoàn tất mô hình VDV ngược 1 cách trọn vẹn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.