NgocHaiPearlie

XAUUSD - Breakout trend sẽ tạo thành mẫu hình VDV giảm mạnh.

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tâm lý ưa thích rủi ro lại tăng trở lại sau số liệu GDP q Mỹ được công bố.
Thị trường CK Mỹ phục hồi nhẹ, Lợi tức trái phiếu Mỹ cũng đảo chiều.
Vàng giảm mạnh và có thể breakout trend này tạo thành mẫu hình VDV giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.