KeTromSach

XAUUSD : ( CẢNH BÁO SELL )

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vàng không có lý do gì để nó giảm sâu cả,hầu hết khối lượng vàng của tất cả các quỹ đều mua vào. Nhất định không đc sell đơn giản vì mấy quỹ lớn nó mua vàng dài hạn chứ không mua xong một hai tuần xả ra.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.