KeTromSach

XAUUSD : ( CẢNH BÁO SELL )

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
vàng không có lý do gì để nó giảm sâu cả,hầu hết khối lượng vàng của tất cả các quỹ đều mua vào. Nhất định không đc sell đơn giản vì mấy quỹ lớn nó mua vàng dài hạn chứ không mua xong một hai tuần xả ra.