OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Lệnh buy
trấng : sell
xanh chốt lời

lệnh buy
- đỏ vào lệnh
- xanh, trắng : chốt lời

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.