PKTeam

Canh short gold về 1491

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
***Nhận định GOLD 6/9/2019

Khả năng gold tiếp tục giảm về 1491

Giá gold hôm qua sau khi break trend line và có phân kì đã giảm mạnh. VÙng cản 1535 đã không còn phản ứng. Daily nến bao trùm giảm rất mạnh.

Hiện tại giá đang tích lũy trong biên 1522 và 1513.

** Khuyến khích đợi giá có nhịp hồi về vùng 1534 1540 canh short về 1491 hoặc xem xét sell tiếp khi giá lủng cản 1513.