HaoDinhNho

Mua Vàng double bottom, falling wedge

Giá lên
HaoDinhNho Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang triển khai thế double bottom , falling wedge . reject trend line xanh.
Bình luận: Breaking out
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.