NguyenThang33

Vàng - Đánh ngắn 30M

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phân tích đường cung cầu cho Vàng trong khung thời gian ngắn 30 phút!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.