VSinhThitB

Phân tích kỹ thuật

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Các mục tiêu sẽ diễn giải bên dưới