tapham2403

SELL XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phân tích xauusd 19.8.2021
Ae tham khảo
Rời sl về entry khi r:r đạt 1:1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.