ThomasLe1994

Phân Tích Vàng ngày 22/05/2023

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Với việc thị trường đang có những cấu trúc giảm như vậy thì Vàng đang có những biến chuyển hồi lại và khả năng sẽ có 1 đợt tăng mạnh sắp tới. Nếu phân tích kỹ hơn ở khung Daily thì Vàng đang ở hỗ trợ tốt để cho giá có thể tăng mạnh ở thời gian tới. Tuy nhiên, trong ngắn hạn Vàng đang chịu áp lực mạnh mẽ từ Thị trường nên tiếp tục sẽ còn giảm nhưng không sâu nên vì thế nếu muốn trữ Vàng thì trong thời điểm này là thích hợp nhất nhưng mà... mua với 1 khối lượng nhỏ để thăm dò thị trường.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.