NiceConcept

Kịch bản Buy Vàng 1/6: Tiếp tục mua lên với dữ liệu mới

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi giá tiếp cận để chúng ta sell tại mức 1973.8 tại vùng số 2 theo kịch bản đã lên ngày 31/5. Dữ liệu mua lên mới tạo là vùng 1.5 đã được đánh dấu.
Tiếp tục mua lên tại hai vùng đảo chiều 1.5 và 1
Mức chốt lời tại vùng số 2
Kịch bản và vùng đảo chiều xác định theo chỉ báo VDC là các vùng đã đánh dấu.
Ưu tiên canh mua lên.
Các dữ liệu sell nên chốt ngắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.