OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiếp tục update Plan gold theo phân tích lần trước:
+ Gold đã giảm về vùng 1765 như phân tích
+ Sau khi chạm vùng 1765 gold đã phản ứng và tăng như dự đoán
+Hiện tại, Gold sẽ còn tiếp tục tăng lên những vùng gía 1795, 1815
Chúc ae may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.