yinfire

20/08/2021 - XAUUSD tiềm năng tăng giá

Giá lên
yinfire Pro Updated   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
20/08/2021 - XAUUSD tiềm năng tăng giá

Vàng đang có xu hướng di chuyển trong 1 kênh giá điều chỉnh trên xu hướng tăng chính.

Mình kỳ vọng rằng trong hôm nay giá sẽ phản ứng trong vùng giá 1776 - 1779 rồi di chuyển đến vùng 1788 và sẽ break trendline giảm của kênh giá điều chỉnh, sau đó tiếp tục xu hướng tăng cho đến hết ngày.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Như vậy là giá đã di chuyển đúng với kế hoạch đề ra, dù nhấp nhả đến 2 nhịp tại vùng giá 1776 -1779 thì qua đến hôm nay, giá đã chính thức chạm vùng Target 1788. Nếu anh em nào có giao dịch theo kế hoạch này thì có thể thực hiện một trong 2 động thái sau:

1. Chốt toàn bộ khối lượng lệnh và chờ đợi giá quay trở lại retest trendline của kênh giá + PA đẹp thì vào lệnh Buy.

2. Chốt 1/2 khối lượng hiện tại, dịch SL lên entry và chờ đợi để vào thêm 1 lệnh nữa theo chiến lược 1. Nghĩa là chúng ta sử dụng lợi nhuận để gia tăng khối lượng lệnh cho một vị thế mới.

Happy trading.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.