Nthieu

Long XAUUSD M15

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Long XAUUSD NOW
Mua XAUUSD giá hiện tại, SL 1268, TP thả.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.