ThinhDinhManh

CHU KỲ SÓNG VÀNG ( XAU/USD )

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1/ Vận dụng 1 hệ quả LÝ THUYẾT SÓNG CHU KỲ để ứng dụng vào giá vàng và MACD .
2/ Sóng vàng chạy chu kỳ lặp đi lặp lai (1 chu kỳ: từ đáy tăng truỏng lên đến đỉnh rồi điều chỉnh về đáy)
và sắp tới đi theo các điểm hướng 12345.
Mọi người tham khảo.
#Anh Zen