ThanhThaoMC

12/04 Tích lũy tại vùng hỗ trợ cứng

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng hỗ trợ màu xanh vẫn còn hiệu lực
GOLD khó vượt qua đường kháng cự mầu đỏ ngay lập tức
VÀNG có thể test lại 1280 lần nữa.
Nhưng chúng ta không nên mở giao dịch mới lúc này
Chờ tín hiệu GOLD đi ngang để phá vỡ đường kháng cự hoặc đi xuống test lại 1280
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.