HOAIGOLD

SELL GOLD VỀ ĐỒ ĐÁ SL 1775

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
128 lượt xem
1
sell gold về đồ đá nhé bà con , sl tp như hình
H4 tạo cây nến pinpar phá vỡ đà tăng , giá đang giữ lại ở chân mây
Mất 1755 là đi về đồ đá