HOAIGOLD

SELL GOLD VỀ ĐỒ ĐÁ SL 1775

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
sell gold về đồ đá nhé bà con , sl tp như hình
H4 tạo cây nến pinpar phá vỡ đà tăng , giá đang giữ lại ở chân mây
Mất 1755 là đi về đồ đá

✅ SDT liên hệ để có kèo tốt hơn : 0397008712
✅ LẬP TK dưới link exness để nhận kèo :
https://one.exness.link/a/p2elg866w2
✅ zalo tham khảo kèo : https://zalo.me/g/ylmjhk784
✅ youtube https://www.youtube.com/channel/UCjZzxLbQnS9lvzPBm8WyOlw
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.