CongdongDaututaichinhtaman

VÀNG TRÊN BIỂU ĐỒ TUẦN

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Một ngày vàng tăng 1000pip sau đó đêm trả về đủ 1000pip tại vị trí kháng cự tuần đóng thành pinbar vol lớn, 1-2 tuần tới vàng giảm nhứng biểu đồ tháng giá vẫn tăng nên khả năng nó phải chạm mốc 2xxx rất cao.
- Canh bán ngắn hạn
- Dài hạn vẫn canh mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.