WAVETRADER-LINH

GOLD Có thể giảm về vùng 1440

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Lý do để sell:
1. Chu kỳ sóng c khoanh tròn
2. Sóng (ii) trong sóng c khoanh tròn tiến đến vùng 61.8% sóng (i)
3. Xu hướng giảm


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.