ManhTuanTrader

Gold Buy hay Sell đây?

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ

Trên Khung Daily:
Khả năng giảm mạnh của cậu Vàng vẫn duy trì khi Gold đang dần hướng tới Vùng Fibonaci quan trọng. Hiện tại Gold đã phá qua Fibonaci 23.6 tại mức giá 1771. Đích đến những ngày tiếp theo là Fibonaci 50.0 có mức giá 1829.
Trên Khung H1: Dự đoán Vàng vẫn tiếp tục phục hồi. Buy vẫn luôn được ưu tiên. và NDt có thể canh BUY ở giá 1780 - 1782 với các mục tiêu:
TP 1 : 1785
Tp 2 : 1790.
TP 3 : 1795.
Chúc anh chị giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.