NguyenThang33

Vàng - Cả làng vào sell đi nào!

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
1478 là mốc kháng cự khá cứng và Vàng thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng giảm giá. Ae tham khảo thui nhé không lại bảo bán nhà :))))

Vào lệnh khoảng: 1478
SL: !484
TP: 1448

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.