GOLD_BTC_GU

Chiến lược giao dịch vàng ngày 28/2/2022

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng khung h1 đang có tín hiệu giảm. Phiên á tích lũy inside bar và phiên âu đã break inside bar. Kỳ vọng test lại inside bar sau đó sụt giảm ở phiên mỹ. Phương án dự phòng khi bị SL là có thể set up sell ở 1921 và SL 1928 (Có Trap sáng nay)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.