anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 10/11/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng gãy chen zòi cả nhà, canh test sell nhé, giá, sl tp như hình nhé.
Nhớ quản lý vốn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.