GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch XAUUSD

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang thể hiện cấu trúc giảm trong ngắn hạn

Tìm sell quanh mức 1506, stop 1510, mục tiêu 1495

Tìm buy 1490, stop 1485, mục tiêu 1500

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch