GhostTraderIndexs

Vàng đảo chiều bậc tăng trở lại

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
bậc lại lên vùng 1305
Mọi người theo dõi like nhé!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.