KGoSi_MarKet

XAU/USD Swing traing / Price Action

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ


rên đây là nhận định cá nhận chỉ mang ý kiến cá nhận chúng không khuyến kích giao dịch hay đưa ra cá vị trí cụ thể nào ....
đầu tư là thị trường tài chính tiềm ẩn nhiều rủi ro , tiền của bạn là do chính bạn quyết định ..
thank you.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.