TruongNguyen0605

Sell XAUUSD 13.09

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hành Trình Luyện Tập Bản Thân Cùng Trường Nhé!

- Quan sát khung D1

Hiện tại giá đang xu hướng giảm ở D1, bởi vì giá đã cho ra đỉnh và đáy thấp hơn, ta có thể kẽ được Key Level Quan Trọng khung D1 (Tím) chừng nào giá chưa phá qua được key lv thì chừng đó giá vẫn là 1 xu hướng giảm, giá đã hồi về key level => xuống H4

- Quan sát khung H4

Bởi vì theo phân tích D1 là 1 xu hướng giảm nên xu hướng tăng ở H4 chỉ là một xu hướng hồi, tìm key level quan trọng của xu hướng tăng hồi này (vùng màu trắng) . Hiện giá đã phá qua được key level => đảo chiều từ tăng thành giảm. Giá đã hồi về vùng retest trên H4 => Tiếp tục xuống H1

Quan sát khung H1

Giá đã hồi về vùng retest và tạo ra mô hình nến nhận chìm giảm , nhưng không vội vàng vào lệnh ngay nha các bạn. Hiện tại xu nhỏ vẫn là xu hướng tăng, cho nên đợi giá phá được cái đáy gần nhất của xu hướng tăng nhỏ đó thì sell như mình đã vào lệnh , thêm 1 điểm cộng là H1 có mô hình nhận chìm giảm , H4 cũng hình thành mô hình nhận chìm giảm => Vào lệnh SELL , để SL xa ra một chút tránh Stop Hunt, tỷ lệ RR 2:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.