OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
* Tín hiệu: Chúng ta thấy rằng vùng kháng mạnh 1966 và tuần trước đã làm xuất hiện thanh pin từ chối giá rất mạnh, đã làm cho vàng thoái lui và đi trong vùng 1877- 1940.
Về xu hướng vẫn còn xu hướng tăng, chúng ta cần lưu ý vùng kháng 1966 và vùng hỗ trợ nhẹ 1916 và 1878.
* Ý Tưởng : Chúng ta cần chờ vùng hỗ trợ và kháng mạnh để giao dịch, chú ý đến sự biến động mạnh của vùng tin tức của tuần này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.