nguyenvantiep140991

XAUUSD - take profit

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã chạm mục tiêu, thoát lệnh và theo dõi.
Tỷ lệ R R cũng khá tốt
Ăn dài thì sẽ trailing stop và phải có độ lì một chút
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.