GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch XAUUSD

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp vàng đang di chuyển trong biên độ hẹp.

Canh sell khi giá 1338, stop 1340, mục tiêu 1320

Canh buy khi giá test vùng thấp 1320, stop 1315, mục tiêu 1338

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro ki giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.