kieuthinh472

Seller Gold 18.4 DayTrading

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giao dịch chỉ đơn giản là làm theo mô hình như một cái máy được lập trình . Rủi ro đã được xác lập . Market cần thời gian phản hồi Trade đó đúng hay sai !! Không mang cảm xúc vào trong Trading .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.