DvDfx27

XAUUSD-Chỉ chờ nến kết thúc giảm.

DvDfx27 Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gía đã phản ứng với vùng congestion và cũng là vùng hỗ trợ đã bị phá trước đó.
Bình luận:
sau khi chờ đợi thì cũng vào dc lệnh.
Bình luận:
đã xuất hiện inside bar,chờ xác nhận phá vỡ nó là ok,giữ lệnh như dự định.
Bình luận:
vàng đã khớp lệnh hôm qua và đang tiếp tục giảm tuy có chút hồi về,tiếp tục giữ lệnh.
Bình luận:
cập nhật giá cho ngày thứ 2(3/5/2019)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.