62 lượt xem
1
nếu vàng tụt qua mốc 1420 sẽ về lại mốc 1390. nếu vượt qua mốc 1440 sẽ lên 1475. cần theo dõi thông tin trong 2-3 ngày tới

Bình luận