GKFXPrimeVN

Chiên lược kinh doanh XAUUSD

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đang thể hiện cấu trúc tăng khá mạnh, giá liên tục test về vùng kháng cự cũ, rất dễ bứt phá và chinh phục các điểm cao mới

Canh buy vùng giá 1338-1340, mục tiêu hướng đến 1350 - 1360

đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.