Trongvinh-FA25

XAU/USD - HOÀN TẤT NHỊP GIẢM GIÁ, VÀNG HỒI PHỤC NGẮN HẠN

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hoàn tất nhịp giảm đầu tiên - D1, nhịp giảm này vừa đủ sâu để có thể thấy động lượng tăng giá đã kết thúc, nhưng vẫn chưa phá vỡ hết hỗ trợ để phe mua còn ''kỳ vọng'', với lời gợi ý của FED tuần này thì thực tế chưa có nhiều lý do Pricing Vàng sẽ tiếp diễn tăng giá dài hạn, nhưng ngắn hạn động thái không tăng ls kỳ tháng 6 có thể đem lại sự kỳ vọng tăng giá.
Nhịp tăng giá này sẽ hồi phục về vùng 200x-202x là nhịp để đánh giá động lượng của đà tăng giá đã thực sự cạn kiệt.
- Chiến lược ngắn hạn: Long trong nhịp hồi phục giá

P/s: Chiến lược thuần tuý là chờ short sau sự xác nhận.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.