tradingpro2012

Buy and Hod Gold

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đã vượt qua trend kháng cự dài hạn quanh 1360, chiến lược Buy and hold là chiến lược hợp lý trong điều kiện hiện tại.
Chiến lược : Long 136x; stoploss : 1338; Take profit : 1440 - 1600

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.